سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه حضرت ولی عصر (عجل الله فرجه) خوانسار 
----- 
 
 
----- 
همکاری 
مرکز تحقیقات و بررسی سپاه پاسداران قم 
----- 
 
 
----- 
همکاری 
بنیاد معارف اسلامی 
----- 
 
 
----- 
همکاری 
مرکز تقریب 
----- 
 
 
----- 
همکاری 
دفتر مطالعات 
----- 
 
 
-----